Klijenti

Naši klijenti su iz različitih poslovnih sfera.

Sarađujemo sa raznim Institutima za istraživanje tržišta, kompanijama koje se bave kataloškom prodajom, osiguravajućim kućama.

Velike transportne kompanije koriste naše usluge u oblasti obuke i konsaltinga.

Širok spektar klijenata za koje je jako bitno da im se sačuva privatnost i zaštita podataka.

Kvalitet naše usluge nam obezbeđuje vrhunske preporuke za buduće projekte i veoma smo ponosni na to!